Paloma Support

Hur skapar jag ett nytt nyhetsbrev?

Mina nyhetsbrev 

För att skapa nya och hantera befintliga brev går du till vyn Sparade nyhetsbrev.

Till vänster får du upp mappstrukturen för dina brev. Du kan enkelt skapa nya mappar i menyn genom valet Skapa mapp. Ordningen på mapparna och nyhetsbrev ändrar du enkelt genom att dra och släppa dom på önskat ställe för att ordna den strukturen du önskar.

Om du markerar en mapp till vänster, visas innehållet i den mappen till höger. Knappen Skapa nyhetsbrev uppe till höger tar dig till dialogrutan för att påbörja ett nytt brev.

Skapa nyhetsbrev

När du skapar ett nyhetsbrev från grunden får du välja mellan ett tomt nyhetsbrev eller att utgå från någon av de färdiga layoutmallar som finns. Alla mallar kan editeras fullt ut.
Markera en av mallarna, du kan välja en tom eller färdig mall, och klicka sedan på ”Skapa” så öppnas editorn med ditt tomma brev.

Hur kopierar jag ett tidigare brev?

Hur redigerar jag och byter namn på ett befintligt brev?

Hur skapar jag ett brev, steg för steg?