Paloma Support

Redigera en innehållsgrupp

När du klickar på en av innehållsdelarna i en innehållsgrupp, kommer inställningarna för just den innehålls delen upp. För att redigera inställningar för själva gruppen klickar du på den randiga ytan som omger hela gruppen.

När du har markerat innehållsgruppen, visas inställningarna för gruppen och kolumnerna i den.