Paloma Support

Leveransbarhet för nyhetsbrev – så fungerar det

Leveransbarhet är inte något att ta för givet när du skickar ut nyhetsbrev. Ditt rykte som e-postavsändare kan förändras från ena sekunden till den andra. En mottagare kan med en enkel knapptryckning avsluta sin prenumeration. Men det finns värre faror: att bli svartlistad eller att bli identifierad som spam-server. Om detta händer kan det bli mycket svårt att återupprätta din leveransbarhet. I denna guide tar du del av några enkla metoder för att undvika att hamna i dessa svårigheter, och säkra leveransbarheten.

Det ökar risken för att utskick klassas som spam

Det finns flera typer av spamfilter som arbetar efter olika tekniker, men om ditt nyhetsbrev blir misstolkat som spam, beror det antagligen på något av följande:

En definition av spam, på svenska också kallat skräppost, enligt en av de största databaserna för svarta listor är att:

Undvik klagomål på ditt utskick

En viktig måttstock på hur ditt e-postutskick går hem hos dina mottagare är de klagomål, på fackspråk Complaint rate, du får som avsändare. Använd denna information. Det är viktigt att du har en strategi för hur du undviker att mottagaren flaggar ditt meddelande som spam/skräppost. Det påverkar också ditt rykte positivt och du ger intryck av att vara en seriös avsändare.

Skicka endast relevant information

Ofta tycker mottagaren att oönskad eller ointressant information är lika med spam. Det finns alltså en tendens att missbelåtna mottagare istället för att avsluta sin prenumeration klickar på skräppostmarkören. Se därför till att innehållet i ditt utskick är relevant och efterfrågat för just dina mottagare, och att avregistreringen är tydlig och enkel.

Skicka ”lagom” mängd utskick

Det är viktigt att utskicken kommer i den takt som mottagare finner behagligt. Det finns inget enkelt svar på den rätta utgivningsfrekvensen. Om man skickar för sällan kan mottagaren bedöma utskicken som mindre värdefulla, eller värre, glömma varför de ville ha dem.

Prova dig fram till den bästa frekvensen för just din målgrupp och håll ett öga på avanmälningar eller klagomål. Eller fråga dina mottagare om önskad frekvens och innehåll.

Skriv en bra ämnesrad

Undvik att använda specialtecken och emojis i ämnesraden. (Till specialtecken räknas även ”smarta” citationstecken, som MS Word automatiskt ersätter raka citationstecken med.)

Felstavningar, stora bokstäver och utropstecken är andra faktorer som gör att ämnesraden kan uppfattas som misstänkt.

Undvik också så kallade klickbeten som ”Vinn en resa till Grekland!”, ”Gratis besiktning av ditt ventilationssystem!” eller ”Extrapris på utvalda jackor!”.

Skriv bra html-kod

Det är lika viktigt att html-koden är snygg som att texten är det. När du kopierar text från en webbsida eller ett Word-dokument så följer ofta tecken eller kodrader med. De syns inte för dig eller mottagaren, men det syns i brevets kod. Rensa därför bort onödiga html-taggar, och se till att de har en slut-tagg. Det finns många verktyg som fungerar som ”text-tvättare” online som går att använda till detta. Vanliga spam-tricks är att gömma information i bilder eller genom att ha samma eller liknande färg på texten som på bakgrunden. Se därför till att du har en bra jämvikt mellan text- och bildmängd i ditt nyhetsbrev.

Rensa adresslistan

Om du har en ”smutsig” lista som genererar många studsar, så löper du högre risk att bli svartlistad.

Man kan skilja på mjuka och hårda studsar. Mjuka studsar innebär att meddelandet blir igenkänt på mottagarens mailserver, men inte når inboxen. Det kan bero på att inboxen är full, att servern är överbelastad eller annat tillfälligt fel.

Hårda studsar innebär att ditt brev inte är möjligt att leverera, och kan bero på att e-postadressen är ogiltig, felstavad, att e-postadressen upphört eller liknande. Adresser som rapporteras som hårda studsar ska rensas ur listan så fort som möjligt.

Paloma nyhetsbrevs verktyg kan automatiskt tvätta bort de hårda studsarna.

Be om att bli tillagd i mottagarens adresslista

Det enda sättet att vara säker på att nå fram är att stå på läsarens adresslista. Det är alltid bra att be mottagaren att lägga till avsändaradressen i sin adresslista. Ett tips är att be om det när läsaren är som mest villig att få ditt nyhetsbrev, det vill säga just när hen börjar prenumerera på nyhetsbrevet. Påminn gärna om det igen vid ett välkomstmeddelande.

Autentisering för nyhetsbrev

Det finns olika protokoll som gör det möjligt för ISP:n (Internetleverantören) att se vem som är avsändare för nyhetsbrevet. Genom att ange din IP-adress i någon eller flera av autentiseringstjänsterna Sender ID, SPF eller Domain Keys, visar du att dina utskick är lagliga och önskade av mottagaren.

Du som använder Paloma, se SPF och DKIM – Inställningar för ökad leveransbarhet.

Underhåll ditt goda rykte som avsändare
Ett gott rykte som avsändare har du mycket att vinna på. Det är ingen självklarhet att uppnå bra rykte som e-postavsändare. Att bygga, utveckla och skydda sitt värde som en bra avsändare innebär att arbeta aktivt, använda rätt teknik, vara förutseende och ta sig an problemen på rätt sätt.

Ett bra rykte som avsändare gör att du har större chanser att lyckas med din e-postkampanj och du bör hantera ryktet varsamt. De åtgärder vi beskrivit hittills är grundläggande för att bibehålla ett gott rykte. Men det finns fler åtgärder som ytterligare kan förstärka din avsändarprofil.

Kontrollera om du är svartlistad

Det finns sätt att kontrollera om din IP-adress har hamnat på någon av de kända listorna med blockerade adresser, så kallade ”blacklists” och ”blocklists”. På dessa 3 sajter kan du kolla upp detta

spamhaus.org
spamcop.net
mailabuse.org

NANAE – en nyhetsgrupp mot missbruk av e-post

NANAE, News Admin Net-Abuse Email, är en nyhetsgrupp med fokus på spam och dålig e-post. Det är ett mycket populärt community vars medlemmar regelbundet spårar användare som missbrukar e-postsystem på olika sätt.

Undersök ditt eget rykte via Senderscore

Det finns en webbtjänst för att kontrollera vilket rykte man har. Genom att skapa ett konto och lägga till din domän eller IP-adress får du ett betyg som baseras på faktorer som avgör din kvalitet som avsändare. Du kan kolla upp din egen avsändarkvalitet via senderscore.org.

Håll koll på dina nyckeltal

Genom att föra noteringar på antalet klagomål, avanmälningar och leveranssiffror skaffar du överblick och kan uppmärksamma förändringar. Drastiska förändringar i något av nyckeltalen kan indikera specifika problem, vilka då blir lättare att åtgärda.

Undvik samarbete med oseriösa partners

Det spelar ingen roll hur seriös eller hur bra leverantören verkar om den har dåligt rykte som avsändare. Du bör noga utvärdera den leverantör du använder för e-postutskick då du får svårare att själv kunna påverka ditt rykte. Med större kunskap om leveransbarhet har du lättare att utvärdera din leverantör för att känna trygghet i din roll som avsändare.

Om du länkar till en webbplats i ett utskick och den visar sig vara blockerad av en ISP-leverantör så kan det påverka er leveransbarhet. Därför bör du alltid kontrollera din blivande samarbetspartners rykte som e-postanvändare. Det kan du göra på samma sätt som du kan göra för din egen domän, som vi gått igenom ovan.

Om du av någon anledning vill hyra e-postadresser, bör du separera dem från era vanliga e-postadresser för att minska risken att ditt rykte som avsändare påverkas.

Titta på trenddata när det gäller leveransbarhet för B2B

De e-postfilter som används inom affärsverksamheter fungerar annorlunda än de som privatpersoner använder. Dessa filter kan ge missvisande statistik bland annat genom att deras undersökning av länkar registreras som klick. Därför är det klokt att ta ett steg tillbaka och titta på trenddata, det vill säga följa hur saker utvecklas över tid. När du märker minskad leveransbarhet är det dags att göra en översyn av i synnerhet adresslistan och rensa den.