Paloma Support

Länka text

Markera den text som ska vara länkad. Klicka sedan på knappen för Infoga/Redigera länk under fliken Redigera – text.

Dialogrutan för länktyp öppnas.

Länktyp, anger vad texten ska länkas till, det kan vara t.ex. en URL (webbadress), ett event i Magnet eller en avregistreringsfunktion.

Länktext, detta är själva texten som är länkad. Markerar du t.ex. ”Läs mer här” i din text och gör en länk av det, så blir ”Läs mer här” länktexten.

Titel, är den text som visas när mottagaren av brevet hovrar med sin muspekare över länktexten. Titel visas också i statistiken och kan användas för att lättare skilja mellan olika länkar.