Paloma Support

Hur lägger jag till en webbversionslänk?

När du har markören i ett textfält, klicka på den vänstra ikonen med en kedja  välj länktyp Länk till webbversion. I fältet under har du möjlighet att ändra språk, länktext och titel. Titeln du skriver här är det som syns i statistiken.

Klicka på spara.

Du kan också klicka direkt på knappen  om du har ett helt tomt textfält.

Notera att webbversionslänken inte är klickbar när du gör snabbtest via förhandsgranska, utan aktiveras i skarpa utskick.