Paloma Support

Redigera Kontaktlista

När du högerklickar på en adresslista eller klickar på de tre prickarna till höger om namnet finns följande alternativ:

Byt namn byter namnet på din kontaktlista.

Duplicera skapar en exakt kopia av din kontaktlista.

Dela med underanvändare delar din adresslista med dina underanvändare. (Observera att detta alternativ fungerar bara om du har extra användare och är administratör över kontot.) 

Prenumerationsformulär används för att samla in mottagare på din hemsida. Här genererar du en kod som går att lämna över till dina webbutvecklare. Koden som genereras innehåller bara funktionerna för att lägga till adresser i kontaktlistorna, men den går att redigera för att passa er layout på hemsidan.

Exportera skapar ett Excelblad med dina kontakter. Här kan du även hämta ut de avregistrerade adresserna på en separat flik.

Visa importhistorik  här ser du loggar och information om alla kontaktimporter som gjorts på ditt konto. 

Avregistrera från e-post öppnar avregistreringsdialogen och lägger till den listan du valt för avregistrering. Denna funktion går att använda när du vill avregistrera alla kontakter som finns i en lista.

Ta bort kontakter tar bort alla kontakter ur en lista utan att avregistrera dem.

Applicera rättslig grund öppnar dialogen för att applicera rättslig grund. Detta används när du vill ändra en större mängd kontakters rättsliga grund.

Lägg till kontakter lägger till flera kontakter i din lista. 

Ta bort tar bort adresslistan.