Paloma Support

Hur kan jag använda utfyllnad, marginaler & ramar?

I en innehållsdel kan du påverka placeringen av innehåll på flera sätt, med marginaler och utfyllnad.

Alla typer av innehåll ligger i en rektangulär form.

Denna yta har vi valt att kalla ”block”. Du kan se den om du väljer en bakgrund eller ram på innehållet, annars är den osynlig.

På blocket kan du göra inställningar för bakgrund, marginal, utfyllnad och ram.

En bakgrundsfärg, och i vissa fall även bakgrundsbilden, kan ställas in på blocket. Det ser oftast bäst ut om du även använder utfyllnad i blocket.

Bakgrund

Ram

Marginal

Utfyllnad