Paloma Support

Hur använder jag Feedbackmodulen?

Feedbackmodulen är det snabbaste sättet att få reda på vad dina mottagare tycker och tänker. Du hittar den tillsammans med de andra modulerna under innehållsfliken.

Klicka och dra in feedbackmodulen i ditt brev och välj hur feedbackmodulen ska se ut under fliken Redigera till höger.

Titel anger vilken vilken titel modulen ska ha. Här kan du fylla i din fråga eller ditt påstående.

Textstil anger vilken textstil som ska användas i titeltexten. Du väljer mellan brödtext och rubrik 1-6. Inställningarna för rubriker och brödtext hittar du under fliken Inställningar.

Språk anger språket på landningssidan som tackar för feedback när en mottagare tryckt på ett svarsalternativ. Denna sida behövs för att statistiken ska kunna samlas in.

Typ anger vilket ikonset du vill använda för att samla in feedback.

Ikonmellanrum anger mellanrummet mellan de olika svarsikonerna i pixlar.

Statistik för Feedbackmodulen hittar du inne på ditt konto under Statistik. Klicka sedan på Fullständig rapport för det nyhetsbrevet du vill se statistik för. Längst ner på sidan hittar du statistik för Feedbackmodulen.