Paloma Support

Skapa prenumerationsformulär till min webbplats

Generera formulärkod

Logga in på ditt Palomakonto och gå till Kontakter. Välj sedan vilken kontaktlista du vill att de nya prenumeranterna hamnar i eller skapa en ny kontaktlista för nya prenumeranter. Klicka på vald lista och tryck sedan på knappen till höger för ”Prenumerationsformulär”.

OBS – Du kan inte spara ditt formulär någonstans. Om ni vill göra en ändring, t.ex lägga till en tacksida, så måste formulärkoden genereras ut igen och bäddas in på webben på nytt.

Följ stegen i dialogrutan
När du tryckt på ”Prenumerationsformulär” får du upp en dialogruta. Där fyller du steg för steg i allt som du önskar att formuläret ska innehålla. När du är klar med dessa steg kan du enkelt kopiera ut den genererade formulärkoden och bädda in på webben.

Språk
Här väljer du svenska eller engelska.

Rättslig grund
Här väljer du vilken rättslig grund som ska appliceras på de prenumeranter som anmäler sig via formuläret. Om du väljer ”Samtycke” ska du välja en publicerad samtyckestext som du tidigare skapat under Mitt konto / Kontoinställningar / Samtyckestexter. Då får de nya prenumeranterna läsa igenom denna samtyckestext innan de väljer att prenumerera på ert nyhetsbrev.

Tacksida
Om du vill tacka kontakten för dess begäran om att få prenumerera på ert nyhetsbrev så kan du länka till en URL som ligger på er webb. (Om du inte väljer en tacksida för detta kommer prenumeranterna få ett enkelt ”Tack för din prenumeration” som ligger på public.paloma.se)

Lägg till i kontaktlistor
Här väljer du i vilken/vilka listor du vill att de nya prenumeranterna ska hamna.

Fält att samla in
E-post är obligatoriskt att samla in eftersom det är det primära kontaktfältet, annars går det inte att skicka nyhetsbrev till kontakten. Sedan kan du välja fritt bland dina kontaktfält, vilken kunddata du vill samla in direkt vid registrering. Glöm inte att du själv kan skapa fält för kunddata som passar just din verksamhet. Detta gör du under Kontakter > Kontaktfält > Skapa kontaktfält.

Dubbel opt-in
Innebär att kontakterna får bekräfta sin prenumeration genom att klicka sig vidare via ett bekräftelsemejl. Detta gör att endast den äkta ägaren till e-postadressen kan registrera sig och dessutom hindrar det från att felskrivnaadresser eller spam-adresser hamnar i dina listor.

Meddelande
Här kan du redigera det meddelande som skickas för dubbel opt-in.

Formulärtyp
Här kan du välja vilken typ av formulärkod du vill generera ut; Generell HTML-kod eller kod anpassad för iFrame. Prata med IT-ansvarig om vilken kod som du kan bädda in på just din webbplats.

Genererad formulärkod
Detta är koden som skapats utifrån dina inställningar du gjort, kopiera denna för att bädda in på webben.