Paloma Support

Hur flyttar jag filer mellan mappar?

Så gör du för att flytta en fil från en mapp till en annan i filarkivet:

1) Klicka, dra och släpp filen på namnet för mappen dit du vill att filen/filerna ska flyttas.

2) Du får frågan om du vill flytta eller kopiera bilden dit, välj det alternativ som passar dig.