Paloma Support

Det tar tid att få mitt utskick – varför då?

Det är inte ovanligt att det ibland tar en stund innan man får ett större e-post utskick. Ett utskick portioneras ut från Palomas servrar i omgångar och det kan sedan bildas köer ute i e-post världen beroende på om det är en hög belastning eller inte i olika delar världen. Ett e-post utskick ska även ta sig igenom olika nivåer av säkerhetssystem och SPAM-filter vilket även det är en bidragande faktor. Så sitt lugnt i båten!

Om utskicket däremot inte har kommit fram inom ca 2-3 timmar eller mer kontakta vår support så hjälper vi er att undersöka saken vidare.


Kontakta oss på support@paloma.se eller 0225-410 22.