Paloma Support

Hur kan jag rikta, filtrera & personalisera innehåll?

Om du har mer information än enbart e-postadressen till dina mottagare, kan du rikta, filtrera och personalisera dina utskick.

Riktade utskick

På skicka-sidan kan du välja filterkriterier som ska uppfyllas för att mottagaren ska få ditt brev. Alla aktiva fält fält kan användas som filter.

Filtrerat innehåll

Varje innehållsmodul eller layoutsektion som du lägger till i brevet kan du applicera ett filter på. Innehållet visas då endast om reglerna i filtret uppfylls.

Innehåll som styrs av ett filter markeras med en orange ram.
Dessa ramar kan stängas av i panelen ute till vänster.

Skapa ett filter

Alla/något av följande kriterier matchar:

Om du väljer Alla måste samtliga understående kriterier uppfyllas av varje mottagare, till exempel både Hotmail OCH Hedemora, för att mottagaren ska se innehållet.

Väljer du i stället Något, räcker det att mottagaren uppfyller ett av understående kriterier, till exempel har en hotmail-adress ELLER bor i Hedemora, för innehållet ska visas.

Kriteriets förutsättningar

Välj fält, kriterium och data. Se exemplet ovan. Lägg till flera kriterier med knappen Lägg till kriterium.

Spara som mall

Om du byggt ett filter som du vill återanvända på flera innehåll kan du spara detta som en mall. Denna mall kan enkelt hämtas upp och appliceras i nya brev och på nya innehåll.

OBS: Sparade filtermallar har ingen koppling till tidigare brev, så om du ändrar en filtermall så uppdateras INTE automatiskt breven där denna mall tidigare är använd.

Personalisering

Genom att lägga in användarfält i ditt brev kan du enkelt och snyggt personalisera dina utskick med till exempel ”Hej Förnamn!”.

Användarfälten finns under textverktyget på knappen ”Infoga användarfält”.