Paloma Support

Vad är Kontakter och hur skiljer det sig från Adresslistor?

Kontakter är vårt nya sätt att hantera adresslistor. Istället för att en adress ligger med i alla listor ligger adressen med en gång och är kopplad till olika listor. 

Exempel Adresslistor:

Adresslista 1:

Dick@paloma.se

Lotta@paloma.se

Joachim@paloma.se

Adresslista 2:

Dick@paloma.se

Lotta@paloma.se

Joachim@paloma.se

Info@paloma.se

Totalt antal adresser på kontot: 7 st

Exempel Kontakter:

Kontakter:

dick@paloma.se (med i lista 1 och 2)

Lotta@paloma.se (med i lista 1 och 2)

Joachim@paloma.se (med i lista 1)

Info@paloma.se (med i lista 1,2,3,4,5,6,7,8 osv)

Totalt antal adresser på kontot: 4 st