Paloma Support

Hur uppdaterar jag en adresslista?

För att uppdatera en befintlig adresslista med nya kontakter. Gå till lägg till adress, välj importeringssätt. Välj i vilken adresslista dina nya kontakter ska tas in i. Systemet känner av dubbletter och tar inte in en adress två gånger. Systemet känner även av om en adress har avregistrerat sig för utskick på just den aktuella adresslistan och alla framtida utskick. Dessa adresser tas inte in.

Ange i vilket format du vill importer adresser, excel, rad för rad, semikolon separerade eller genom att skriva in en adress var för sig.

Det enklaste är att använda sig av en excefil.

Vid uppladdning av adresser genom en excelfil, bläddra efter rätt fil på din dator. 
Ange vilka fält du vill importera i Paloma, t.ex. e-post för e-post, förnamn för förnamn osv.

Klicka på spara. Du omdirigeras nu till importkön. Här kan du följa hur många adresser som tas in i systemet. Om det listas adresser under ”felaktiga adresser” kan du klicka på namnet för adresslistan, längst ut till vänster för att se om det är något uppenbart fel på adressen och då kan du åtgärda det och lägga till adressen på nytt. T.ex. att det saknas en punkt, byta ut ett ö mot o osv.