Paloma Support

Hur känner systemet av adressdubbletter?

Systemet känner av om du försöker importera en identisk adress i samma adresslista och dubbletten importeras inte. Om du vill uppdatera informationen i systemet med ny information från importen så ska rutan Dubbletter ersätts av datan jag importerar vara i bockad.

En adress kan finnas i flera olika adress- eller kontaktlistor och om du göra ett utskick till flera listor samtidigt så får varje mottagare utskicket EN gång, oavsett hur många listor som adressen ligger med i.

Om en adress avregistrerats i någon av listorna som används vid ett utskick så får inte mottagaren utskicket alls.