Paloma Support

Översikt – Zoom-event & Magnet

Så här går du till väga när du ska arrangera digitala event via Zoom och hantera marknadsföring, administration och bokningar eller biljettförsäljning via Magnet. 

  1. Skapa en Zoom-användare, välj Webinar plan eller Meeting plan och licens för önskat maxantal deltagare. Följ denna guiden.
  2. Sätt upp en App för att aktivera integrationen mellan Zoom och Magnet. Följ denna guiden.
  3. Skapa ett webbinarium elller möte i Zoom med rätt inställningar.
    Webbinarium steg för steg
    – Möte steg för steg
  4. Skapa ett event inne i Magnet.