Paloma Support

Varför fungerar inte kartan?

Du har skrivit in rätt adress, och ändå hittar inte kartfunktionen adressen. Vad beror det på?

I vissa fall kan det räcka med att spara om eventet för att den ska hitta rätt adress. Men det kan också ha att göra med hur Google Maps har postnumret sparat. Prova att skriva postnumret isär eller ihop och se om det visar rätt. Om det fortfarande inte fungerar kan du höra av dig till vår support.

support@paloma.se