Paloma Support

Skicka automatisk påminnelse via e-post innan eventet

När ditt event är publicerat hittar du inställningen för Automatisk påminnelse via e-post i menyn till vänster inne på Översiktssidan för ditt event. Här kan du aktivera och förbereda din påminnelse som sedan skickas ut automatiskt till dina deltagare vid den tidpunkt du valt.

Börja med att klicka på det röda reglaget till höger för att slå på funktionen för automatisk epost så att den blir grön.

p_minnelse_epost_check_box.png
Fyll sedan i Avsändarnamn och Epost avsändare och en Ämnesrad för din påminnelse så att mottagaren ser vem det är ifrån och vad det handlar om. Ämnesraden har eventets titel angiven som standard. Ange även en tidpunkt för när din påminnelse ska skickas ut.

Du kan även välja om eventets datum och tid, biljettlänk och plats ska visas i påminnelsen genom att klicka i check-boxarna nedanför.

I rutan för själva meddelandet kan man med hjälp av formateringsmeny utforma utseendet på texten.
Om man klistrar in text från exempelvis Word, en PDF-fil eller en webbsida som innehåller formateringar på texten rekommenderar vi att man högerklickar i meddelanderutan och väljer att Klistra in.
En ruta för att klistra in text visas där man sedan klistrar in sin text. Denna metoden gör att all formatering försvinner på den inklistrade texten vilket är ett måste för att formateringen inte ska krocka med de inställningar som görs via formateringsmenyn. Om man väljer att klistra in utan att använda denna metoden kan vi inte garantera att formateringen för texten blir korrekt.

När alla fält är ifyllda och meddelandet är klart klickar du på SPARA knappen längst ner så att påminnelsen sparas och aktiveras.