Paloma Support

Ligger alla bokningar kvar om jag avpublicerar mitt event?

Ja, om du avpublicerar ditt event ligger alla bokningar kvar.