Paloma Support

Hur namnger jag mitt event?

Ett event kan dels ha ett internt filnamn, dels en titel som är synlig för kunder.

För instruktioner: se första stycket i artikeln Hur skapar jag ett nytt event?