Paloma Support

Kan jag ange köpvillkor utan separat url-adress?

Om du inte har och inte heller vill skapa en separat url-adress för dina köpvillkor finns ett alternativt sätt.

Under eventets inställningar och Bokningar > Samla Deltagaruppgifter klickar du på lägg till fält. I fältinställningarna kan du lägga in dina villkor i rutan för Fältnamn.