Paloma Support

Deltagarlista i Magnet

Under fliken Deltagarlista listas samtliga deltagare på ditt event fördelade på olika bokningstyper.

Varje biljett har ett unikt biljettnummer. Klicka på detta för att redigera namn eller e-post för en besökare. Här kan du avboka en besökare genom att klicka på statusen Aktiv, vilken då ändras till Avbokad. Om ditt event har flera datum kan du flytta en deltagare till ett annat datum.

Tillbaka i Deltagarlistan kan du även klicka på ordernumret i kolumnen Order för att visa hela den ordern samlad.

Under Status kan du klicka på Checka in för att checka in personer på ett event.

Deltagarlistan kan exporteras till Excel.