Paloma Support

RSS och XML-flöde för event i Magnet

För de event som du skapat i Magnet finns ett RSS- och ett XML-flöde som du kan använda t.ex. på en hemsida för att visa alla kommande event.

XML http://events.magnetevents.com/rss/FutureEventsWithLocation/[ErtKundID]
RSS http://events.magnetevents.com/rss/futureevents/[ErtKundID]

RSS-flödet kan också filtreras, t.ex. med stad enligt följande:
http://events.magnetevents.com/rss/futureevents/[ErtKundID]?city=Stockholm

För mer info kring dessa kan du kontakta oss på supporten! 

support@paloma.se