Paloma Support

Hur ändrar jag antalet deltagare för ett publicerat event?

För att ändra antalet deltagare i ett publicerat event måste du avpublicera eventet först. Klicka på biljettmodulen i eventsidan för att komma till redigerarläge.

Under Bokningsinställningar > Bokningstillval går du in och ändrar antalet deltagare under Antal tillgängliga.