Paloma Support

Swish Handel

1. Börja med att sätta upp ett avtal hos en bank som erbjuder Swish-Handel.
2. Gå sedan till denna sida för Swish-certifikat och ange ditt bank-ID, organisationsnummer och Swish-nummer för att logga in så du kommer åt ditt Swish-certifikat.

3. Klickar du på fliken New Certificate högst upp i menyn.

4. I rutan där det står Paste CSR ovanför inne i Swish ska du klistra in den kod som genereras i fältet Skapa begäran för Certifikat inne på ditt Magnetkonto. Logga in i Magnet, under fliken Inställningar hittar du alla olika betalmetoderna. I menyn väljer du Betalning via Swish Handel, klicka sedan på knappen Skapa begäran för Certifikat (1) och sedan Kopiera (2).

5. Klistra in den koden i rutan Paste CSR inne i Swish. Se nedan. Välj PEM som format för CSR-koden, klicka på Generate. Du ska nu få meddelandet Successfully generated certificate.

6. Kopiera det genererade certifikatet i fältet under texten To download, copy to clipboard.
Markera all text i fältet!

7. Klistra in texten i fältet Klient-certifikat inne på ditt Magnetkonto för betalmetoden Swish för Handel och skriv in ditt swishnummer i fältet Swishnummer.