Paloma Support

Fakturabetalning (egen hantering)

Med denna betalningsmetod sköts faktureringen helt och hållet av dig som arrangör. Det innebär att du själv behöver fakturera dina deltagare efter att deras order är lagd.

Aktivera betalningsalternativet genom att gå till Inställningar > Betalningsalternativ > Fakturabetalning (egen hantering).

Här samlas faktureringsunderlagets, och du styr vilken information du vill ha på ordernivå:

Bra att tänka på: om du behöver samla in ytterligare information om deltagaren utöver de fält som redan finns kan du lägga till fler fält. Detta gör du via inställningar för event: Bokningsinställningar > Samla deltagaruppgifter > Lägg till fält.