Paloma Support

Vilka uppgifter är obligatoriska vid fakturering av ett event?

När du valt att publicera ett event och vill fakturera deltagaren genom egen hantering bestämmer du vilka uppgifter som ska finnas med, och vilka av dessa fält som är obligatoriska.

1) Klicka på fliken BETALNINGSALTERNATIV uppe till höger och sedan första fliken Fakturabetalning (egen hantering). Här ser du nu vilka fält du vill visa (vänstra raden) och vilka som ska vara obligatoriska (högra raden) när du samlar in uppgifter vid en bokning.

Här fyller du även i Standardvärde för fakturaavgift. Det är den summa som kommer att sättas som fakturaavgift när du bockar i att det ska användas på ett event. Du kan ändra både värdet och texten för fakturaavgiften på varje unikt event i efterhand.

2) Bekräfta dina inställningar genom att klicka på [AKTIVERA].