Paloma Support

Varför kan jag inte använda Swish för företag till mina event?

Swish som betallösning kan endast kopplas in om du har lösningen Swish för handel.

Det beror på att Swish för handel har API att bygga kopplingar mot, och tvåstegsautentisering så att vi kan verifiera att betalningen går igenom. Swish för företag saknar detta.

Kontakta din bank om du vill se över er lösning.