Paloma Support

Hur aktiverar/inaktiverar jag autofyll?

Under fliken Autofyll markerar du om du vill aktivera autofyll; om formulärdata ska sparas och fyllas i automatiskt vid senare bokningar.